• slide_diialnist
  • slide_diialnist2
  • slide_diialnist3

Протягом 17-19 травня 2017 року Голова ДІНЗ Руслан Гурак взяв участь  у міжнародній конференції та семінарі Постійної міжнародної конференції інспекцій (The Standing International Conference of Inspectorates, SICI) на тему: «Розподіл ролей та зон відповідальності в галузі управління якістю шкільної освіти», яка проходила у м. Відень, Австрія.

На пленарних засіданнях семінару представники Федерального міністерства Австрії, виконавчого комітету SICI ознайомили учасників заходу з особливостями забезпечення якостіосвіти у загальноосвітніх навчальних закладах*, моніторингом шкільної системи, а також комплексом засобів SQA і Комітетом оцінювання.

Крім того, під час роботи в групах обговорено прийняту Урядом Австрії ініціативу якості у сфері загальної освіти (SQA) - з точки зору шкільної інспекціїстосовно початкової, базової, вищої шкіл та Федерального міністерства освіти. Зокрема, детально розглянуто особливості даної програми та її реалізацію.

Учасникам заходу презентовано статистичні дані основані на розвитку та автономії австрійських шкіл.

У рамках програми семінару Голова ДІНЗ Руслав Гурак відвідав і ознайомився з роботою віденських на
вчальних закладів.

*Довідковий документ про якість освіти у загальноосвітніх навчальних закладах (SQA) 1 Освітні стандарти (перевірка) та підвищення якості шкільної освіти в Австрії Деякі ключові особливості шкільної освіти Австрії у загальних рисах Шкільна система Австрії має відносно високий рівень централізації, порівняно з освітніми системами інших країн, але водночас вона характеризується труднощами у прийнятті рішень та складнощами в управлінні, у зв'язку з розподілом повноважень між чотирма рівнями влади, до яких входять: федеральний уряд, 9 провінцій, 2,102 муніципалітети, близько 6,000 шкіл. Оскільки старша школа та гімназії підпорядковуються повноваженням федеральної влади, то провінції відповідають за розподіл коштів у загальнообов'язковій початковій та базовій школі, а до компетенції муніпацилітетів входять питання шкільної інфраструктури. Більшу частину коштів школі надає держава, адже вчителі та директори шкіл є державними службовцями, що призначаються на посаду федеральним або провінційним урядом, в залежності від типу школи. Умови праці та схема виплати заробітної плати, викладені у загальнодержавному Кодексі державної служби. Забезпечення якості освіти, системи моніторингу і шкільної інспекції входить до повноважень федерального уряду, хоча на практиці провінції здійснюють певний вплив через шкільні ради провінцій, що в загальному належать до федеральних органів влади, хоча їхня мета полягає в урегулюванні як державних так і провінційних інтересів. Навчальні плани та освітні стандарти визначаються федеральним міністерством, але вчитель спираючись на власний педагогічний досвід має право на внесення коректив з метою досягнення державних цілей навчання. Керівництво школи несе відповідальність за здійснення контролю якості та розвитку, але школи наділені незначною автономією щодо розподілу коштів. Протягом 2013-2014 навчального року близько 117,000 тисяч вчителів викладало у 6,000 тисячах шкіл, навчаючи при цьому приблизно 1,1 мільйон учнів, з яких 21.1% володіли ще однією рідною мовою, окрім німецької. (Статистичне управління Австрії 2013/14) Кількість учнів на клас у початковій школі становить 18 (за даними ОЕСР: 21) і 21 в базовій школі (за даними ОЕСР: 24), витрати на одного учня протягом навчального року (за паритететом купівельної спроможності $) є одними з найвищих серед країн, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (OECР, EAG 2014 року). 1. Що є основою для шкільних освітніх реформ, які проводить Австрійський уряд? Які проблеми були визнані основними? Що саме стало причиною реформ? (напр. політичні зміни, незадовільні результати Міжнародної програми з оцінки освітніх досягнень учнів) До кінця 1990-х років керівництво школами Австрії здійснювалося виключно державним урядом. Успішний розвиток країн, що входили до Організації економічного співробітництва та розвитку, а також участь Австрії у Міжнародній програмі з оцінки освітніх досягнень учнів змусили уряд держави переглянути власну політику і орієнтуватися на результат, враховуючи його важливість як показника якості шкільної освіти. Різке падіння результатів PISA в 2003 році (яке насправді було спричинене неправильним підрахунком, що виявили пізніше) ще більше посилило громадські дебати на рахунок успішності у школах Австрії. PISA та OECР розглядалися як показники для порівняння досягнень міжнародних країн, та все ж їх недоліком було те, що вони охоплювали надто вузький спектр проблем і виключали з навчального плану дисципліни, що є носіями національного менталітету. Отже, впровадження національних стандартів освіти та періодичного загальнодержавного тестування розглядалося як засіб збору більш повних даних про покращення учнями власних навичок та знань та спосіб здійснення державного контролю у сфері якості і розвитку шкільної освіти. У той же час стандарти повинні були сприяти значним змінам у педагогічній компетентності, спрямованої на покращення професійних навичок та впровадження індивідуалізованого навчання, аби впевнитися у тому, що усі учні забезпечені достатнім рівнем базових знань. Аби сприяти підвищенню якості освіти та заохочувати школи до аналізу власної діяльності, до якого можна віднести і результати звичайних контрольних робіт, уряд також прийняв ініціативу якості у сфері загальної освіти - SQA та у професійно-технічній освіті -QIBB, обидві з яких набули чинності у 2012 році. Ключовою особливістю цих програм є те, що вони прагнуть поєднати відповідальність школи за покращення якості наданих знань і збільшити рівень підзвітності шкільній інспекції та в загальному спрямувати діяльність всієї адміністрації школи на загальносистемне покращення якості навчання. 1 Цей документ базується на основі інформації, наданої Бернхардом Чабером (міністром освіти Австрії) у рамках проекту Організації економічного співробітництва та розвитку у листопаді 2015 року сторінка 1/3 Відповідно до SQA і QIBB, відбулися деякі зміни в роботі шкільних інспекторів, окрім традиційної інспекції, до їх обов'язків почали включати також управління якістю освіти, зміни розпочаті і в даний час реалізуються. Подальші та тісно пов'язані ініціативи з поліпшення якості шкільної освіти протягом останніх років стали базою для серйозних реформ у початковій підготовці вчителів та кодексу їх роботи як державних службовців, впровадження стандартизованих державних іспитів на атестат зрілості після завершення повної середньої освіти, а також для створення нового типу базової середньої школи - New Middle School, у якій застосовано новий педагогічний підхід. 2. Які основні функції / елементи реформи, якщо зосередитись на 2-3 ключових елементах, які є актуальними в контексті семінару SICI? Для реалізації цілей семінару-SICI, центр уваги даної роботи буде зосереджено на 2 ключових ініціативах для розширення базових задач в області розвитку освіти Австрії: (1) Впровадження освітніх стандартів та тестування; (2) SQA - ініціатива якості для загальної шкільної освіти (1) Освітні стандарти (тестування) Починаючи з 2003 року, були розроблені освітні стандарти з математики, німецької та англійської мов вони пройшли апробацію і в даний час періодично оцінюються з 2012 року. Оцінка здійснюються за допомогою загальнодержавного, зовнішнього тестування (5-річний випробовувальний термін), що розробляється і проводиться Федеральним інститутом досліджень, інновацій та розвитку Австрійської шкільної системи (BIFIE). Освітні стандарти в Австрії визначаються як особлива сфера компетентності (= виконавчі відомості), що отримані з навчальних планів. Вони передбачають конкретні результати навчання, які учні, як правило, повинні досягти до кінця 4 та 8 класів (у момент їх переходу з початкової до базової і з базової до старшої школи Австрійської шкільної системи). Головною їх метою є спостереження за тим, аби всі учні отримали достатній рівень базових знань з навчальних предметів, та надавання власних зауважень щодо роботи початкової та базової школи з ціллю покращення якості викладацьких вмінь та навичок. З того часу як зауваження та коментарі щодо роботи і моніторинг є ключовими функціями освітніх стандартів в Австрії, тестування не пов’язане з безпосереднім впливом на особу. Поряд з демократичним або так званим "мягким" стилем керівництва було створено ланцюг зворотного зв'язку для результатів тесту, що становить рівневу систему структурованих данних відповідно до рівнів управління: учні отримують індивідуальні результати своїх тестів, для змоги порівнння власних знань з іншими, у той час як вчителям надають лише анонімні результати їхніх класів або груп. Результати занять доступні директорам шкіл, з метою сприяння покладанню ціленаправлених ініціатив в області розвитку школи. На рівні шкільного керівництва інспектори шкіл отримують з кожної школи, яку вони контролюють, данні про досягнуті успіхи, які не розподіляються окремо між учнями, класами чи вчителями, а подаються узагальнено. Шкільний форум / шкільний комітет кожної школи (який складається з представників батьків) отримує дані також лише в узанальненій формі. Результати окремих шкіл навмисно не публікуються керівництвом школи з метою попередження створенню рейтингу шкіл і потенційного посилення негативних ізоляційних явищ. Результати аналізуються в звітах, які розглядаються на системному рівні і рівні шкільних представників всіх австрійських шкіл описаним вище способом. Завдяки побудові тесту як широкомаштабної оцінки точність зворотньої інформації зменшується зі рівнем розшарування даних, тобто учні та вчителі отримують інформацію про власні досягнення у тестуванні певної області знань, а не у вигляді детального звіту про результати тесту (правильні відповіді на питання і т.д.). На практиці це ставить перед вчителями завдання, що полягає у використанні результатів тестування як засобу педагогічного впливу, у тому числі й у вдосконаленні методів навчання. Повна характеристика шкільної успішності здійснюється за допомогою загального а також "чесного" порівняння, тобто з урахуванням організаційних умов шкіл (розмір і т.д.) і соціально-культурного фону учнів. Таким чином, школи отримують звіт про ступінь, який вони були в змозі отримати, або очікуваний результат, який мали перевершити, в залежності від власного вихідного положення. Оскільки явище шкільного розвитку, керованого даними, є відносно новим явищем в Австрії, тому велика увага приділяється наданню підтримки викладачам-початківцям в аналізі та використанні результатів їх тестування з ціллю підвищення навичок. "Координатори результатів тесту" це спеціально-навчені помічники, які можуть бути рекомендовані школам, щоб роз'яснити результати тестування, а також визначити конкретні сильні та слабкі сторони і потенційні області розвитку. сторінка 2/3 Що стосується використання результатів тестів як засобу впливу на розвиток педагогічних вмінь окремих вчителів, то можливості для вдосконалення логічної діяльності на практиці в подальшому все ще існують. Таким чином, федеральне міністерство і фахівці в даний час розробляють нові допоміжні матеріали для вчителів і керівників шкіл, які розповідають про те, як саме за допомогою врахування результатів тестів можна вплинути на поліпшення якості викладання. Впровадження освітніх стандартів було, і до сих пір також має важливе значення для професії вчителя в Австрії: На рівні окремих вчителів стандарти повинні забезпечити стійку орієнтованість на результат в плануванні занять і у викладанні, що вимагає також змін і в переоцінці результатів навчання. Крім того, школам, а особливо вчителям пропонуються діагностичні інструменти («неофіційне визначення знань», НВЗ, що передбачає тести у письмовій та електронній формі із негайним повідомленням вчителя про результати рівня знань їх учнів), навчальні матеріали, а також безперервна професійна підготовка, усе це має на меті сприяння педагогічним змінам, на основі компетентнісного навчання, зорієнтованого на результат. Таким чином, стандарти мають як орієнтаційну так і діагностичну функцію. Більше детальну інформацію ви можете знайти тут www.bifie.at/bildungsstandards. (2) Ініціатива якості загальної шкільної освіти SQA Разом з розробкою освітніх стандартів, була створена і нова програма Ініціатива якості загальної шкільної освіти (SQA, www.sqa.at), яка набула чинності у сфері шкільних законів у 2012 році. За законом, відповідальність за забезпечення якості викладання в школах Австрії лежить на керівниках та інспекторах шкіл. Метою програми SQA є підвищення потенційних можливостей розвитку усіх суб'єктів системи шкільної освіти, зокрема, інспекторів, керівників шкіл та вчителів. Пограма базується на ідеї діалогічного керівництва і якісного розвитку на рівні окремо взятих шкіл, замість звичного ієрархічного регулювання. Разом із звітуванням і оцінюванням, що є ключовими елементами цієї концепції, школи повинні розробити плани розвитку, побудовані наоснові "діяльності та узгодження цільових завдань", що періодично обговорюються між керівництвом шкіл та інспекторами, це і являє собою діалогічний стиль управління. Шкільні інспектора контролюють виконання узгоджених цілей на щорічній основі. Оскільки систематичне удосконалення шкільної системи не має стійкої традиції в Австрії, то вибраний на даний час підхід знаходиться під наглядом SQA у неширокій сфері діяльності, тобто навчанні та викладанні, професійній орієнтації та індивідуалізації (викладених у національній системі завдань). Школи повинні приймати до уваги ці першочергові завдання і мають право вільного вибору тільки одного пріоритету для подальшого розвитку. Ідея цього підходу полягає в тому, аби надати школам достатньо часу для того, аби вони звикли до логіки діяльності SQA і розвивали єдину культуру якісного розвитку школи. На системному рівні шкільні інспекції 9ти провінцій мають узгодити домовленості "виконання і цілепокладання" з федеральним міністерством для того, аби переконатися в тому, що національна система підвищення якості реалізується на всіх рівнях шкільної системи. Найбільш важливі завдання можуть бути встановлені в залежності від регіональних особливостей і проблем. Взагалі, плани розвитку повинні бути розроблені на всіх системних рівнях, в тому числі й у Міністерстві освіти. Результати освітніх стандартів грають ключову роль для SQA, але одночасно доповнюються й іншими засобами для оцінки і розвитку. Для шкіл та вчителів були розроблені і надані інструменти та матеріали для оцінювання, до яких входить, наприклад, онлайн-анкетування для оцінки вчителем рівня знань, яким володіє учень. У всіх школах, один учитель відіграє роль кординатора на рахунок SQA, пов'язаного з діяльністю щодо шкільного розвитку. Логіка діяльності SQA побудована на демократичному стилі керівництва, так само як і освітні стандарти, адже для шкіл не існує покарання у разі їх не дотримання, такого як, наприклад, припинення фінансування або ж закриття школи. Скоріше школи заохочують використовувати надані засоби та незалежних фахівців: так званих «радників з шкільного розвитку», спеціально навчених і сертифікованих фахівців, яких шкільне керівництво може найняти на добровільних засадах для допомогти у створенні індивідуального плану з розвитку школи. Із законним розпорядженням щодо SQA, змінюється і роль шкільної інспекції. Їй також зараз надається важлива роль у консультуванні школи на оперативно-стратегічному рівні на рахунок підвищення якості, що знайде оптимальне співвідношення між своєю традиційною функцією здійснення нагляду і виконання завдань з контролю якості.

 

 

 

 
   
 
 
 
 

 

Гаряча лінія Державної служби якості освіти України з питань вищої освіти: (044) 236-33-58, (044) 236-50-93; з питань загальної середньої та дошкільної освіти: (044) 236-10-50
Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше