Друк

Повідомлення про оприлюднення

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику суб’єкта господарювання від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти України"

Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику суб’єкта господарювання від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти України"