Друк

vstup

Департамент контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти України здійснив моніторинг (вивчення) організації та проведення вступної кампанії у закладах вищої освіти.

Під час проведення моніторингу (вивчення) увагу приділено п’яти ключовим питанням:

  1. вчасність і повнота завантаження до Єдиної державної електронної бази з питань освіти Правил прийому закладами вищої освіти всіх форм власності
  2. повнота інформації на сайтах ЗВО та їх відокремлених структурних підрозділів
  3. реалізація права вступників на сільський коефіцієнт при розрахунку конкурсного балу
  4. відповідність заявлених конкурсних пропозицій ЗВО державним стандартам
  5. найпоширеніші проблемні питання (за результатами роботи «гарячої лінії» та опрацювання звернень від громадян).

Аналітична записка за результатами вивчення організації та проведення закладами вищої освіти вступної кампанії 2019 року