освітаукраїни2ЯКІСТЬ У ПРІОРИТЕТІ

Про плани Державної служби якості освіти України у сфері вищої освіти на найближчу перспективу, вивчення закладів вищої освіти з дотриманнязаконодавства щодо використання державної мови, а також про співпрацю Служби з державними установами та громадськістю розповідає директор Департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих, доктор історичних наук, професор Юрій ТЕЛЯЧИЙ.

– Юрію Васильовичу, якими є пріоритетні плани очолюваного вами департаменту на 2019 рік?

– Ми будемо забезпечувати державний нагляд (контроль) за діяльністю закладів вищої освіти всіх форм власності й підпорядкування, що передбачено законодавством, у форматі проведення планових і позапланових перевірок, розгляду звернень громадян, офіційних установ, громадських організацій, проводитимемо вивчення важливих питань розвитку вищої освіти. Також реагуватимемо на актуальні виклики суспільства у сфері вищої освіти. Ми є партнерами закладів вищої освіти, громадськості та працюємо задля того, щоб надавались якісні послуги здобувачам вищої освіти. Відтак ми постійно моніторимо ситуацію, розпізнаємо проблеми, що виникають на загальнодержавному та регіональному рівнях. Водночас на проблеми, які виникають, реагуємо оперативно.

– Ідеться, вочевидь, про вивчення стану використання державної мови в закладах вищої освіти?

– Так, зараз ми вивчаємо цю ситуацію. Зауважу, що кожен народ, нація, які проживають на території України, мають гарантоване Конституцією право на задоволення національно­-культурних потреб. Водночас законодавством визначено, що державною мовою в нашій державі є українська. На реалізацію такої політики спрямовані й указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України» (2018 р.), і стаття 7 Закону України «Про освіту» (2017 р.), і стаття 48 Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.), де чітко вказано, що мовою викладання у закладах вищої освіти є державна мова. До Міністерства освіти і науки України надійшов ряд звернень щодо порушення в деяких закладах вищої освіти прав громадян на здобуття ними освіти державною мовою. Тому нещодавно за дорученням міністерства службі доручили вивчити стан використання державної мови у закладах вищої освіти і доповісти про його результати.

– Це вивчення проводитиметься лише у закладах, згаданих у зверненнях, чи в усіх?

– Програма вивчення дозволяє нам дослідити цю ситуацію стосовно регіо­нів, ураховує контингент студентів і підготовлена згідно із соціологічними вимогами й підходами. Цього буде, на нашу думку, достатньо, щоб узагальнити інформацію, виявити основні загальні тенденції та розробити рекомендації, які надамо і закладам вищої освіти, і міністерству. Вже нині у багатьох закладах працюють представники нашого департаменту. Дослідження має вибірковий характер по різних регіонах держави. На виконання законодавства «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України» (йдеться про забезпечення поглибленого вивчення української мови особами, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та які прийняті на навчання до одного з вищих навчальних закладів, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей), ми вивчаємо означену ситуацію в окремих закладах цих регіонів. Також комісії працюватимуть у Харкові, Дніпрі й інших містах. Є регіони, в які наші фахівці не приїздитимуть, однак ми надішлемо запити для дистанційного отримання інформації.

– Які саме питання вивчатимуться у цих ЗВО?

– На підставі аналізу документів установчо­нормативного забезпечення освітнього процесу (наприклад, стратегії (концепції) розвитку закладу, посадових інструкцій, положень про структурні підрозділи тощо) ми подивимося, чи належить до сфери відповідальності посадових осіб питання застосування державної мови, чи передбачена вимога щодо вільного володіння державною мовою. Аналізуватимемо навчально­-методичне забезпечення (освітні програми, навчальні плани, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти, конспекти або розширені плани лекцій, плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних і самостійних робіт тощо). Звернемо увагу на інформаційне забезпечення освітнього процесу (наявність фахових періодичних видань, українськомовної літератури), на те, як організовується виховна робота. Проводитиметься анкетування студентів, за потреби – відвідування лекційних, практичних, семінарських занять. Після цього систематизуємо отримані матеріали. Закладам вищої освіти, в яких будуть виявлені недоліки, вкажемо на необхідність неухильного дотримання законодавства, запропонуємо заходи щодо їх усунення. 
Наголошую: кожен керівник закладу вищої освіти має забезпечувати неухильне дотримання законодавства, зокрема щодо використання державної мови і відповідного якісного забезпечення освітнього процесу.

– На початку розмови ви говорили про партнерські відносини з різними державними установами та громадськістю. Можете навести приклади такої взаємодії?

– Справді, ми співпрацюємо з різними інституціями, зокрема з Національною академією педагогічних наук України, – бо коли створюються програмні продукти, потрібні фахівці, які б дали їм експертну оцінку. Коли, наприклад, ми розробляли анкету для її поширення серед студентів щодо використання державної мови в освітньому процесі, то залучили до співпраці фахівців­соціологів. Нещодавно служба підписала угоду про співпрацю з Громадським об’єднанням «Українська асоціація студентів», один із пунктів якої передбачає можливість залучення її представників до участі в наших перевірках. Але перед тим ми проведемо для них семінари, щоб вони справді мали належний рівень знань для участі в цій роботі.

– Розкажіть про інші пріоритетні напрями діяльності департаменту.

– У 2019 році наші працівники, зокрема, вивчатимуть діяльність відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, адже в Україні багато саме таких закладів, і тому необхідно розуміти, чи якісно там організований освітній процес, наскільки раціонально використовуються кошти держбюджету на їх утримання тощо. Нині триває реформа загальної середньої освіти, відбувається реалізація Концепції «Нова українська школа». У даному контексті ми вивчатимемо роботу обласних установ післядипломної педагогічної освіти, ЗВО педагогічного профілю. Плануємо розпочати дослідження стану організації інклюзивного освітнього середовища у закладах вищої освіти. І, вже традиційно, аналізуватимемо перебіг вступної кампанії. Також плануємо вивчити організацію освітнього процесу здобувачів освіти за третім (науковим) рівнем вищої освіти. 
Забезпечення якості вищої освіти – найважливіший пріоритет діяльності департаменту в реаліях сьогодення та найближчої перспективи.

Спілкувалася Наталія КУЛИК

 

 

 
   

 

Гаряча лінія Державної служби якості освіти України: (044) 236-33-29
Деякі розділи сайту працюють у тестовому режимі.

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено іншеUkraineNOW logo