Друк

Харків 12 листопада 2020 року Державна служба якості освіти України та управління Служби у Харківській області спільно з громадською організацією «Харківський обласний ґендерний ресурсний центр» провели онлайн-семінар «Недискримінаційний підхід до організації освітнього процесу в закладах освіти».

Захід відкрила Алла БОНДАР, заступниця Голови Державної служби якості освіти України, яка наголосила на важливості створення безпечного, вільного від будь-яких форм насильства середовища в закладах освіти, оскільки, як зазначено в Абетці для директора, саме такий підхід є однією з характеристик якості освітньої діяльності.

Світлана ВОЛЬЯНСЬКА, начальниця управління Служби у Харківській області, звернула увагу на актуальність питань антидискримінаційної експертизи для більш ґрунтовного розуміння освітнього середовища під час проведення інституційних аудитів закладів загальної середньої освіти.

Голова ради Харківського обласного ґендерного ресурсного центру Тетяна ІСАЄВА окреслила основні напрями співпраці організації із закладами освіти – проведення просвітницьких заходів щодо забезпечення ґендерної рівності та міжкультурної комунікації.  

Спікери семінару охарактеризували міжнародні та українські антидискримінаційні нормативно-правові акти, розкрили питання організації внутрішнього шкільного життя з точки зору антибулінгової політики закладу освіти, створення ґендерночутливого середовища, акцентували на проблемах комунікації між учасниками освітнього процесу.

Під час онлайн-семінару представлено досвід співпраці закладів загальної середньої освіти м. Харкова та Харківської області з єдиним в Україні ґендерним центром щодо створення комфортного для всіх освітнього простору.

Довідково:

Харківську обласну громадську організацію «Харківський обласний ґендерний ресурсний центр» (ХОГРЦ) створено у 2008 році.

Місія організації: популяризація в українському суспільстві ідей рівності та сприяння зміні стереотипів щодо соціальних ролей жінок і чоловіків через неформальну ґендерну просвіту.

ХОГРЦ – ініціатор створення Майстерні ґендерночутливого вчительства та Центрів ґендерної освіти у школах і закладах вищої освіти різних регіонів України.