Print

Методичні рекомендації ЗДОДержавна служба якості освіти розробила методичні рекомендації, які допоможуть колективам закладів дошкільної освіти організувати роботу з визначення політики забезпечення якості освітньої діяльності та розробити положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.

Під внутрішньою системою забезпечення якості освіти (далі — внутрішня система) розуміється сукупність умов, процедур та заходів, що забезпечують ефективність освітніх і управлінських процесів у закладі дошкільної освіти.

Внутрішня система будується на таких принципах:

Аби внутрішня система була цілісною та дієвою, до її розбудови варто залучати не лише фахівців закладу освіти, а й батьків, представників місцевої громади, експертів у сфері дошкільної освіти та інші зацікавлені сторони.

Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти затверджено наказом Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71.

Орієнтовні критерії та індикатори для самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу дошкільної освіти (додаток до Методичних рекомендацій).

Довідково:

Методичні рекомендації апробовано протягом жовтня-листопада 2020 року у 25-ти закладах дошкільної освіти.